Archiv konference/065 - Jarka Sojková - www stránky klubu a katalog plemeníků

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz
číslo: 65 / 97
předmět: www stránky klubu a katalog plemeníků
autor: Jarka Sojková
datum: 8.1.2003 19:54
předchozí: 064
následující: 066

Příspěvek s názvem www stránky klubu a katalog plemeníků zaslal Jarka Sojková 8.1.2003 19:54 do konference bernaci@pandora.cz.


Vážení,

dovoluji si reagovat na dnešní příspěvek p. Michala Jurosze. Otázku přemrštěných částek na vedení klubových stránek a vydání katalogu plemeníků z našich peněz jsme otevřeli na členské schůzi. Reakce výboru byla taková, jako bychom píchli do vosího hnízda. Dokonce reakce nebyly bez emocí. Tudíž, něco se za tím skrývá. Mluvila jsem ještě druhý den a pak na bonitaci v Radíkově se spoustou lidí, kteří byli i na schůzi (bohužel řada členů se tam vůbec nedostala). Řada z nich by i ráda pomohla v jakékoliv činnosti pro klub, ale nikdy nebyli využiti ani osloveni. Naprosto souhlasím s M. Juroszem, že klubové stránky jsou jenom pro ostudu. Proč tam není seznam chovatelských stanic, proč už tam není kompletní katalog plemeníků, proč tam jsou vybrané články ze zpravodaje naposled z jara r. 2002? Proč tam neprobíhá diskuse, jako služba pro členy, kdy by se mohli ptát na to, co je pálí nebo jaké mají problémy a odpovědi by samozřejmě mohli zajímat mnohem více chovatelů.

Já sama jsem posílala během podzimu nejméně 3x na vedení klubu články, příspěvky a fotky, současně s pozvánkou na výcvikové akce a současně jsem jasně požádala, aby toto samé bylo zveřejněno na klubových stránkách. Reagovala jsem tak na slova p. předsedy na čl. schůzi, že potřebují podklady od členů, aby mohli zaplnit klubové stránky. Již 2x jsem na čl. schůzi navrhovala, aby ve zpravodaji vycházely výsledky umístění z mezinárodních a národních výstav, pořádaných v ČR, ev. na Slovensku. Dosud se tak také nestalo. Kam tedy ty naše peníze proudí? Kdo je čí spřízněná duše, že k ní mašíruje čtvrtina ročního rozpočtu? Ovšem běda, když se na něco takového zeptáme na čl. schůzi. To je hned oheň na střeše. Jakobychom my, řadoví členové, si dovolili nehoráznou věc, ža nás zajímá dění v klubu a za naše peníze.

Prosím, kdo máte jaké kontakty, zapojte je do této diskuse. Ať zde nejsou jenom názory pár členů. Ať se tu objeví také názory členů výboru, eventuelně zpracovatelů stránek a katalogu plemeníků.

Zatím všechny srdečně zdravím.

Jarka Sojková