Klub švýcarských salašnických psů

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Klub švýcarských salašnických psů (KŠSP) je právnická osoba. Je přímým členem ČMKU a vede plemennou knihu. Je dobrovolná nepolitická organizace, sdružující chovatele a příznivce švýcarských salašnických psů bez ohledu na jejich bydliště s cílem propagovat a rozvíjet chov švýcarských salašnických psů na území České republiky. K dosažení tohoto cíle klub vydává neperiodické propagační tiskoviny, pořádá chovatelské akce - bonitace, besedy a setkání. Každoročně pořádá jednu klubovou výstavu a jednu speciální klubovou výstavu dle výstavního řádu ČMKU. Organizuje účast členů klubu na chovatelských akcích partnerských organizací. Pro dosažení vysoké odborné úrovně svých členů klub spolupracuje s vyspělými chovateli psů i kynologickými organizacemi, včetně zahraničních.

Související články

Externí odkazy