Bonitační kódy od poloviny roku 1997

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Strukturu bonitačního kódu, který se používá od poloviny roku 1997.

Stavba bonitačního kódu: 123... 444... 56. 7 (do roku 2006 ještě nepovinně 8, od roku 2007 povinně)
Příklad: 436 ANRST 54 A

Vysvětlení bonitačních kódů tohoto tupu můžete automaticky vygenerovat pomocí speciální stránky BonitacniKod.

Obsah

I. Celkový vzhled

 • 0 - celkově netypický
 • 1 - příliš lehký (typ setra)
 • 2 - malý, pes 63 a méně, fena 57 a méně
 • 3 - standardní výška, ale lehký
 • 4 - korektní a mohutný, harmonická tělesná stavba, pes 64-66 cm, fena 58-60cm
 • 5 - korektní a mohutný, harmonická tělesná stavba, pes 67-71 cm, fena 61-66cm
 • 6 - vyšší než standardní, ale přesto typický a harmonický
 • 7 - standardní výška, ale hrubý a málo harmonický
 • 8 - příliš velký, hrubý, netypický
 • 9 - příliš velký, lymfatický

II. Barva oka

 • 0 - černá
 • 1 - černohnědá
 • 2 - tmavěhnědá
 • 3 - středněhnědá
 • 4 - červenohnědá
 • 5 - světlehnědá
 • 6 - žlutohnědá
 • 7 - žlutá
 • 8 - žlutobílá
 • 9 - nepigmentovaná duhovka nebo jiná barva oka

III. Zuby

 • 0 - úzký, v trojúhelníku, v silném oblouku
 • 1 - šikmé čelisti, značně nepravidelně uložené řezáky
 • 2 - podkus
 • 3 - lehký podkus
 • 4 - volný skus nůžkový
 • 5 - nůžkový skus
 • 6 - těsný skus nůžkový
 • 7 - klešťový skus
 • 8 - lehký předkus (nepravidelné řezáky)
 • 9 - předkus

Symboly oligodentie

 • i - chybění jednoho nebo více řezáků
 • c - chybění jednoho nebo více špičáků
 • p - chybění jednoho nebo více velkých premolárů
 • m - chybění jednoho nebo více velkých molárů (m1, m2)
 • x - chybění jednoho nebo více malých premolárů (p1)
 • y - chybění jednoho nebo více malých molárů (m3)

IV. Tělesná stavba

 • A - ve všech pozicích odpovídající standardu (níže uvedená vada nebrání využití v chovu
 • B - dlouhá, úzká hlava, příliš lehký nebo špičatý čenich
 • C - lymfatická hlava, krátký, neúměrně prostorný čenich
 • D - mělký stop, plochá partie lebeční
 • E - příliš hluboký, strmý stop, příliš klenutá lebeční partie
 • F - vystupující vyklenuté tváře
 • G - otevřené pysky, volná kůže pod krkem
 • H - vadný tvar a výraz oka
0 - entropium
1 - malé oko - mikrophtalmus
2 - úzce otevřené, štěrbinovité
3 - slzotok (Epiphora)
4 - viditelná bělima (Sclera)
5 - kulaté oko / mandlové oko u ESP
6 - viditelná mžurka
7 - viditelná spojivka
8 - nepigmentovaná nebo částečně pigmentovaná víčka
9 - ektropium
 • I - dlouhé, nízko nasazené ucho
 • J - lehké, příliš vysoko nasazené, odstávající ucho
 • K - příliš krátký krk
 • L - vadné postavení a úhlení hrudních končetin
0 - úzké
1 - sbíhavé
2 - vbočené tlapy
3 - vybočené tlapy
4 - francouzský postoj
5 - volná lopatka
6 - přeúhlené v ramenním kloubu
7 - strmé v ramenním kloubu
8 - volné lokty
9 - měkké nadprstí
 • M - nedostatečné proporce hrudníku, malé předhrudí
 • N - příliš dlouhý, měkký hřbet
 • O - vyklenutá partie hřbetu, beder
 • P - přestavěný
 • Q - krátká spadající záď
 • R - krátký ocas
 • S - vadně nesený nebo deformovaný ocas
0 - vtažený mezi nohy
1 - vysoko nesený za pohybu
2 - vysoko držený i v klidu
3 - vysoko nesený nad hřbet
4 - na stranu nesený
5 - v dolní třetině stočený (háčkuje)
6 - stočený
7 - deformovaný
8 - nedostatečně osrstěný
9 - vlajkovitý
 • T - vadné postavení a úhlení pánevních končetin
0 - úzké
1 - sbíhavé
2 - vbočené tlapy
3 - vybočené tlapy
4 - kravské
5 - sudovité
6 - strmé v kolením kloubu
7 - přeúhlené v kolením kloubu
8 - strmý hleznový kloub
9 - přeúhlený hleznový kloub
 • U - rozevřené nebo dlouhé (zaječí) tlapy
 • V - vady základní černé barvy
 • W - vady pálení - příliš světlé pálení
 • X - zakouřené pálení
 • Y - vadné osrstění
0 - krátkosrstý
1 - nedostatečná podsada
2 - nedostatečně dlouhé
3 - řídká srst
4 - otevřené
5 - mírně zvlněné
6 - silně zvlněné
7 - kudrnaté
8 - vystupující podsada
9 - příliš dlouhá jemná srst
 • Z - vadné chody:
0 - krátké, vázané
1 - úzké nebo překrač. vepředu
2 - úzké nebo překrač. vzadu
3 - vysoké
4 - málo prostorné
5 - nedostatečný posun zádi
6 - málo pevné
7 - volné lopatky nebo lokty
8 - nejisté, prošlapuje
9 - mimochod

V. Rozložení bílých znaků

 • 1 - chybění bílých znaků nad rámec povolený standardem, přerušení náprsenky
 • 2 - chybí některé bílé znaky (na nohou, na ocase, čelní lysina pouze naznačena)
 • 3 - většina znaků méně vyjádřena (užší čelní lysina, méně na nose, úzká náprsenka, méně na ocase)
 • 4 - typické rozložení bílých znaků, některé méně vyjádřené nebo mírně nesymetrické
 • 5 - typické rozložení bílých znaků
 • 6 - typické rozložení bílých znaků, některé více vyjádřeny nebo mírně nesymetrické ("ponožka", širší čelní lysina, bílá až ke

kotkům tlamy, široká náprsenka, větší květ na ocase, bílá pod ocasem, malá skvrna na šiji)

 • 7 - většina znaků více vyjádřena, větší asymetrie, větší bílá skvrna na šíji, bílá za koutek
 • 8 - velké bílé znaky narušující celkový vzhled, límec, pololímec, velká skvrna na šíji, holinka
 • 9 - chybí pálení, bílé znaky na končetinách a tlamě přecházejí přímo v černou

Indexy

 • p - bílá prokvetlá ojedinělými malými pigmentovými skvrnami
 • r - bílá prokvetlá četnějšími pigmentovými skvrnami
 • s - bílá silně prokvetlá pigmentovými skvrnami, velké pigmentové skvrny

VI. Povaha

 • 1 - bázlivý, plachý
 • 2 - nejistý, nervózní
 • 3 - cholerický, agresivní
 • 4 - temperamentní, lehce rozrušitelný
 • 5 - vyrovnaný, sebejistý
 • 6 - klidný, ale pozorný
 • 7 - málo temperamentní
 • 8 - flegmaticky
 • 9 - zcela flegmatický (tupý)

VII. RTG DKK

 • A - 0/0
 • B - 0/1, 1/1
 • C - 0/2, 1/2, 2/2
 • D - 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
 • E - 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

VIII. RTG DLK

 • 0 - 0/0
 • 1 - 0/1, 1/1
 • 2 - 0/2, 1/2, 2/2
 • 3 - 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
 • 4 - 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4