Bonitační kódy od roku 1995 do poloviny roku 1997

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Strukturu bonitačního kódu, který se používal od roku 1995 do poloviny roku 1997.

Stavba bonitačního kódu: 1-2-3-4-666 ... -7

Obsah

I. Dysplazie kyčelních kloubů

 • A - 0/0
 • B - 0/1, 1/1
 • C - 0/2, 1/2, 2/2
 • D - 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
 • E - 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

II. Celkový vzhled

 • Ix. - malý, netypický (u BSP pes: 63 cm a méně, fena: 57 cm a méně), příliš lehký vzhled
 • I. - malý, standardní výšky, ale lehký vzhled
 • II. - korektní a mohutný vzhled, harmonická tělesná stavba, pes 64 - 66 cm, fena 58 - 60 cm
 • III. - korektní a mohutný vzhled, harmonická tělesná stavba, pes 67 - 71 cm, fena 61 - 66 cm
 • IV. - vyšší než standardní výška, ale přesto typický a harmonický
 • IVx. - příliš hrubý, velký, netypický, lymfatický

III. Zuby (skus, chudozubost)

 • 0 - úzký, v trojúhelníku, v silném oblouku
 • 1 - šikmé čelisti, silně nepravidelně uložené řezáky
 • 2 - podkus
 • 3 - lehký (mírný) podkus
 • 4 - volný skus nůžkový
 • 5 - nůžkový skus
 • 6 - těsný skus nůžkový
 • 7 - klešťový skus
 • 8 - mírný (lehký) předkus
 • 9 - předkus

Indexy

 • i - řezák (ii 2x řezák)
 • c - špičák
 • p - premolár
 • m - molár

IV. Barva oka

 • 0 - černá
 • 1 - černohnědá
 • 2 - tmavě hnědá
 • 3 - středně hnědá
 • 4 - červenohnědá
 • 5 - světlehnědá
 • 6 - žlutohnědá
 • 7 - žlutá
 • 8 - nepigment. duhovka
 • 9 - jiná barva

V. Rozložení bílých znaků

 • 1 - chybění bílých znaků nad rámec povolený standardem, přerušení náprsenky, ...
 • 2 - chybí některé bílé znaky (na nohou, na ocase, čelní lysina pouze naznačena)
 • 3 - většina znaků méně vyjádřených (bílé jen prsty, užší čelní lysina, méně na nose, úzká náprsenka, méně na ocase)
 • 4 - typické rozložení bílých znaků, některé znaky méně vyjádřené nebo mírně nesymetrické (bílé jen prsty, užší čelní lysina, méně na nose, úzká náprsenka)
 • 5 - typické rozložení bílých znaků
 • 6 - typické rozložení bílých znaků, ně které znaky více vyjádřeny nebo mírně asymetrické (ponožka, širší čelní lysina, více na nose, bílá až ke koutkům tlamy, široká náprsenka, větší květ na ocase, bílá pod ocasem, malá skvrna na šíji)
 • 7 - většina znaků více vyjádřena, větší asymetrie, větší bílá skvrna na šíji, bílá za koutek
 • 8 - velké bílé znaky narušující celkový vzhled, límec, pololímec, velká skvrna na šíji, holinka
 • 9 - chybí pálení, bílé znaky na končetinách a tlamě přecházejí přímo v černou

Indexy

 • p - bílá prokvetlá ojedinělými malými pigmentovými skvrnami
 • r - bílá prokvetlá častějšími pigmentovými skvrnami
 • s - bílá silně prokvetlá pigmentovými skvrnami, velké pigmentové skvrny

VI. Tělesná stavba

 • A - ve všech pozicích odpovídající standardu
 • B - lymfatická hlava, krátký neúměrně prostorný čenich
 • b - dlouhá úzká hlava, příliš lehký nebo špičatý čenich
 • C - příliš hluboký nebo strmý stop, příliš klenutá lebeční partie
 • c - mělký, málo výrazný stop, plochá partie lebeční
 • D - vystupující, příliš vyklenuté tváře
 • E - volná kůže na krku, volné pysky
 • F - příliš dlouhé, nízko nasazené ucho
 • f - lehké, vysoko nasazené ucho
 • G - vadný tvar a výraz oka
 • Gx - ektropium, entropium
 • g - zánět spojivek
 • H - vyklenutá bedra - přestavěný
 • h - krátká nebo spadající záď
 • I - příliš krátký nebo dlouhý, málo osvalený krk
 • J - nedostatečné proporce hrudníku, malé předhrudí
 • K - příliš dlouhý, měkký hřbet
 • L - volné lopatky
 • M - vadné postavení a úhlení hrudních končetin
 • m/n - rozevřené nebo zaječí tlapy
 • N - vadné postavení a úhlení pánevních končetin
 • O - vadně nesený ocas
 • o - krátký nebo deformovaný ocas
 • P - nedostatečná pigmentace pysků, nosu a drápů, světlý čenich
 • R - vadná základní černá barva (matná, s hnědým nebo červeným nádechem)
 • S - špatné osrstění co do délky a kvality
 • Ss - silně zvlněné a kadeřavé osrstění
 • T - světlejší pálení
 • t - sazovité (zakouřené) pálení
 • U - nekorektní pohyb, kulhání, mimochod

VII. Povaha

 • 1 - bázlivý, plachý
 • 2 - nejistý, nervózní
 • 3 - cholerický, agresivní
 • 4 - temperamentní, lehce rozrušitelný
 • 5 - vyrovnaný, sebejistý
 • 6 - klidný ale pozorný
 • 7 - málo temperamentní
 • 8 - flegmatický
 • 9 - zcela flegmatický (tupý)