Bonitace

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Bonitace je posouzení exteriéru (celkový vzhled psa), povahových vlastností a zdraví. Velice podstatným hlediskem u hodnocení zdraví je výsledek rentgenu displazie kyčelního kloubu. Výsledkem bonitace je rozhodnutí o využitelnosti psa (feny) v chovu a vytvoření bonitačního kódu. Bonitaci provádí bonitační komise a je organizována nejméně 2x ročně výborem klubu [1].

Obsah

Podmínky pro účast na bonitaci

K bonitaci může být předveden pes (fena) starší 18. měsíců. Na žádost majitele může být bonitován pes nebo fena mladší. Toto zvíře je hodnoceno podle stejných kritérií jako zvířata nad 18 měsíců.

Výsledky posouzení

Výsledkem posouzení je vytvoření bonitačního kódu a přidělení třídy chovnosti:

  • chovný I ... pes (fena) splňuje požadavky dané chovatelským cílem.
  • chovný II ... pes (fena) má určitý nedostatek, který je nutno respektovat při výběru partnera a je třeba v tomto znaku sledovat potomstvo nebo získanou vadu, která by mohla zastřít vadu genetickou (vylomení zubu úrazem, amputace ocasu, poškození očního víčka úrazem aj.) Chovatelská komise má možnost dle závažnosti nedostatku po jednom nebo několika vrzích chovnost přerušit do vyhodnocení potomstva. Podle výsledku může být pes (fena) využíván nadále v chovu nebo z chovu vyřazen .
  • nechovný ... pes (fena) vykazující hrubé vady nad rámec standardu.
  • odložení bonitace - pes (fena) nebyl předveden v dobrém zdravotním stavu nebo majitel nezvládl předvedení psa a bonitační komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků. Umožní se tak předvedení psa na některé další bonitaci.

Související články

Reference

  1. Chovatelská a bonitační směrnice KŠSP