Dysplazie kloubů

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz
(Přesměrováno z Dysplazie loketních kloubů)

Dysplazie kloubů (DK) je zkráceně řečeno porucha vývoje kloubů. Dysplazii kloubů většinou dělíme na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) a dysplazii loketních kloubů (DLK).


Obsah

Přesný popis

Jedná se o degenerativní kloubní onemocnění sekundárního typu, jež vznikla v důsledku abnormálních mechanických faktorů v kloubu po oploštění, jak kloubní jamky, tak i hlavice kosti, uvolnění kloubního pouzdra a podpůrných vazivových struktur, špatném úhlu krčku kosti, atd.

Příčin tohoto stavu je hned několik, čili jedná se o polyaktoriální (mnoho činitelů) onemocnění kloubu. Mezi nejdůležitější se řadí dědičnost, výživa a exploatace, čili využití a zatížení psa.

Dědičné vlivy, tj. přenos tohoto onemocnění na potomky, jsou známy zejména u některých linií. Přestože dědičnost je významným faktorem vzniku onemocnění, stále více se význam přikládá vlivu výživy a zatížení psa, zejména v době intenzivního růstu zvířete.

Prevence

Výživa štěněte

Výživa psa v době nejintenzivnějšího růstu zvířete, což je období mezi 2. - 9. měsícem stáří (chápáno z pohledu růstu a vývoje kostí, zejména dlouhých, rourovitých) je významná, jak z hlediska kvantity, tak i kvality krmné dávky. Správná a vyvážená krmná dávka v tomto období významně zasahuje do prevence vzniku DK, ale i spousty dalších onemocnění kostních a vazivových struktur (řídnutí kostí, uvolněných vazů, onemocnění chrupavek kloubů, ...).

Samozřejmě i sebelepší výživou zcela neodstraníme DK u psů, ale můžeme významně snížit míru poškození kloubů, čili v hodnocení i stupeň DK.

Dědičnost a KŠSP

Chovatelé sdruženi v KŠSP si uvědomují závožnost této nemoci a snaží se, aby se dále nerozšiřovala. Každé zvíře před tím, než je zařazeno do chovu, projde bonitací, kde jsou posuzovány kromě jiného (povaha, zdraví, stavba těla, ...) výsledky rentgenu kloubů. Nemoc je tedy sledována a míra využití zvířete v chovu závisí také na tom, zda má zvíře zdravé klouby. Těmito kroky se chovatelé snaží nemoc omezovat a zabraňovat jejímu rozšiřování.

Protože se z části jedná o dědičnou chorobu, je vhodné při výběru štěněte vědět, jaké klouby mají jeho rodiče.

Hodnocení kloubů

Hodnocení kloubů se provádí pro každý kloub zvlášť a výsledkem jsou dva čísla od hodnoty 0 (zcela zdravé klouby) po hodnotu 4 (nejvyšší stupeň nemoci). U bernských salašnických psů se v minulosti povinně hodnotily jen kyčelní klouby. Podle nových směrnic klubu se však již hodnotí povinně i klouby loketní. Celkové hodnocení je pak zachyceno na konci bonitačního kódu písmenem A až E u DKK a případně i číslem 0 až 4 pro DLK. Do chovu mohou být zařazeni pouze psi a feny s hodnocením A, B nebo C u DKK a 0, 1 nebo 2 u DLK.

Související články