Hans Räber: Bernský salašnický pes

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Monografii Bernský salašnický pes vydanou nakladatelstvím DONA napsal Hans Räber, přední světový autor kynologických publikací. Knihu doplnil Jan Nesvadba informacemi o specifických podmínkách chovu tohoto plemene v ČR.

Obsah

Informace o knize

Hans Räber: Bernský salašnický pes

Autor: Dr. h. c. Hans Räber

Název knihy: Bernský salašnický pes

Doplnil: MVDr. Jan Nesvadba

Vydalo nakladatelství DONA, České Budějovice, 1997

Další informace

Fotografie: Vladimír Doležal a archiv autora

Ilustrace: Jiří Winter-Neprakta

Technické ilustrace: Alexandra Vanclová

Grafická úprava: Zuzana Straková

V roce 1997 vydalo jako svou 105. publikaci nakladatelství DONA, ing. Vladimír Doležal, Alena Doležalová, Komenského 37, 370 01 České Budějovice

e-mail: dona@dona.cz

internet: http://www.dona.cz

Doporučená cena 125,- Kč včetně DPH

Ukázky z knihy

Na úvod

strana 3

Když krátce před začátkem 20. století jeden majitel skromné kavárny v Bernu přemluvil několik přátel k tomu, aby předvedli své "dürrbachské psy" na malé bernské přehlídce psů, zřejmě ani zdaleka netušil, že si tito obyčejní selští psi jednou najdou cestu do celého světa a stanou se tam jednou z nejoblíbenějších ras.

Tehdy - a vlastně dodnes - byl za švýcarského národního psa považován bernardýn, ale v současné době je již dávno předstižen bernským salašnickým psem, protože v roce 1995 bylo ve Švýcarsku zaznamenáno do plemenné knihy 778 štěňat (zatímco bernardýnů pouze 188) a koncem osmdesátých let to bylo ročně kolem tisíce štěňat.

V Německu se v současné době rodí kolem 1300 štěňat ročně, v USA je to dokonce kolem 1500, a i v Anglii se bernský salašnický pes těší stále rostoucí oblibě, počet ročně vypěstovaných štěňat je zde odhadován na sedm set.

V České republice zaznamenává bernský salašnický pes rovněž potěšitelné přírůstky, což dokazují záznamy v plemenné knize Českomoravské kynologické unie (počet zápisů štěňat se blíží dvěma stům).

Půvabný vzhled a radostně spontánní povaha bernského salašnického psa si již nalezly tisíce příznivců.

Už v roce 1914 řekl o bernském salašnickém psovi velký propagátor švýcarských salašnických psů, profesor dr. A. Heim: "Mám dojem, že dobrý bernský salašnický pes je díky své celkové souměrnosti a nádhernému zbarvení a kresbě asi nejkrásnější pes, který existuje. Jiné rasy jsou zajímavé a krásné pro své zvláštnosti. Bernský salašnický pes je podle mého názoru krásný svou normálností. Žádný pes se podle mého názoru nepřibližuje a nezůstal věrný pratypu 'psa domácího' více než bernský salašnický pes."

Za "pratyp psa domácího" lze bernského salašnického psa označit i kvůli jeho povaze. Těsně a bez zdrženlivosti se přimyká k člověku a jeho domácnosti. S radostnou pozorností sleduje všechno dění kolem sebe a dokáže rozlišovat mezi živými bytostmi, věcmi a událostmi svého domova a vším cizím. Spolehlivě oznamuje neobvyklé dění a je připraven bránit své lidi a jejich majetek. Je poslušný a nadšeně a se zřejmou radostí i jistou samostatností plní uložené povinnosti. Přitom se za jeho robustním zevnějškem skrývá jemný a láskyplný cit, díky němuž je tento bývalý selský, pastýřský a hlídací pes přitažlivý právě pro moderního člověka v jeho přetechnizovaném světě.

K historii bernského salašnického psa

strana 14

"Co nedokázalo celý den za každého počasí pracovat, běhat, hnát dobytek, štěkat a v noci ještě hlídat, bylo zabíjeno a využito na psí sádlo," čteme v jednom vydání Kynologického časopisu z roku 1913. Když byl počátkem 20.století bernský salašnický pes uznán jako rasa, měli to chovatelé poměrně snadné. Stačilo vlastně chránit a upevňovat již existující typ, starat se o vymýcení nežádoucích rysů, o upevnění těch žádoucích, jako např. krásné dlouhé srsti, tříbarevnosti, symetrického rozmístění bílých znaků na těle a dobrých užitkových vlastností. To se chovatelům doposud v širokém rozsahu podařilo.

Dědičné nemoci

strana 92-93

Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu je deformace a onemocnění kyčelních kloubů, které vede dříve či později k různým stupňům ovlivnění jejich funkce. Konečným stadiem je naprosté narušení kyčelních kloubů.

Je jisté, že k dysplazii kyčelních kloubů existuje dědičné založení, jeho průběh však ještě není příliš jasný. Faktory životního prostředí, jako krmení a odchov, tuto chorobu podporují nebo potlačují. Může být s jistotou diagnostikována pouze s pomocí rentgenového snímku, přičemž lehký stupeň dysplazie kyčelního kloubu není viditelný před 12. měsícem života psa. Závažnost deformace je v různých zemích označována různě, v zásadě se současně dle doporučení FCI rozlišuje takto:

HD-A: Bez HD. Přední okraj pouzdra kloubní jamky je až na svůj krajní konec směrem dovnitř stejnoměrně konkávní. Stehenní krček (femurový krček) nemá žádné usazeniny. Kloubní hlava je koncentricky uložena v pouzdru. HD-B: Lehké zploštění předního okraje kloubní jamky. Lehké usazeniny na femurovém krčku. Volnější uložení femurové hlavy. HD-C: Zploštění kloubní jamky. Zřetelné usazeniny na stehenním krčku. Volnější uložení femurové hlavy. HD-D: Silně zploštělá kloubní jamka. Osteoartrotické změny. Silně uvolněné uložení femurové hlavy. HD-E: Podobné změny jako u HD-D, ovšem s úplnou luxací femurové hlavy.

Podle závažnosti choroby se u psa dříve či později projeví více či méně silné omezení pohyblivosti. Výskyt dysplazie kyčelních kloubů lze omezit pouze s pomocí chovně hygienických opatření, tak např. ve Švýcarsku smí být pes s HD-B použit k chovu pouze se psem bez HD, psi s HD-D a HD-E nejsou připouštěni k chovu.

Tímto způsobem byl u bernských salašnických psů ve Švýcarsku během 20 let zvýšen podíl psů bez HD ze 62% na dnešních 85%. To vypadá potěšitelně, ale nesmíme zapomínat, že je podchyceno pouze 20% celkové populace, počet statisticky nezjištěných údajů je velmi vysoký.

Bernský salašnický pes s HD-B nebo HD-C, který není přetěžován ani překrmován, může být cenným hlídacím i doprovodným psem a bez problémů zestárnout.

Zamyšlení nad standardem a bernským salašnickým psem vůbec

strana 162-163

ZÁVĚR - POZNÁMKA NA ZÁVĚR

Český klub švýcarských psů již svým chovatelským programem, který jsem v předchozích statích uvedl, je dobře připraven tyto náročné úkoly, před kterými dnes kynologie stojí, zodpovědně a v plném rozsahu zajistit.

V kynologii, tak jako v celém našem životě, nestačí jen vidina úspěchu a program činnosti, kterým jej chceme dosáhnout, ale celý tento proces musí být podložen a dokonale zajištěn obětavou a neúnavnou prací každého zainteresovaného jednotlivce a především pak nadšenou a vpravdě kamarádskou spoluprací všech, kteří se na chovu bernských salašnických psů podílejí. Nejsou to totiž úkoly malé, ale naopak velmi náročné. Znamená to, jak po stránce kvality, ale především organizačně, zajistit náš chov bernských salašnických psů a vytvořit tak předpoklady pro úspěšnou mezinárodní spolupráci. Jedině ta totiž může dlouhodobě dát solidní základ trvalých úspěchů a spokojenosti nejen v chovu, ale i v práci, a i v každodenním soužití s příslušníky tohoto jedinečného plemene psů. V pro nás úspěšné mezinárodní spolupráci a to nejen v chovu psů - si musíme být vždy vědomi jedné neopominutelné zásady: nestačí totiž jen "držet krok", ale stále se snažit být alespoň o krůček vpředu. I když se to zdá, pro nás v chovu těchto psů vlastně začátečníky, naprosto nereálné a snad i utopistické, není tomu ani zdaleka tak. V chovu nestačí totiž jen budovat na tradici, která dost často vede i k usnutí nebo i zaspání na vavřínech předchozích úspěchů, ale naopak s novými myšlenkami a impulzy dál rozvíjet již známé zkušenosti a poznatky, jak naše, tak i jiných. Právě ten elán a neopotřebování začátečníků dávají k tomu ty nejlepší předpoklady.

Ti, kdo se bernským salašnickým psům již upsali, nebo snad po přečtení této knížky tak ještě učiní, musí si být ovšem vědomi jedné skutečnosti, ale i jisté zodpovědnosti - té základní, které jsme vlastně povinováni každému živému tvorovi, v zajištění skutečně optimálních životních podmínek a dobré péče a vztahu k němu. U bernských salašnických psů pak ještě té, jistě ne podružné, a sice udržení a rozšíření jeho chovu, jako jedinečného a nenahraditelného kulturního dědictví švýcarských hor a podhůří. Byly to tvrdé životní podmínky, ve kterých bernský salašnický pes vznikl a původně žil. Právě takové podmínky ale vždy vedou k opravdové náklonnosti, oddanosti a lásce ve vzájemných vztazích. Tyto nejcennější vlastnosti v životě nás lidí, ale i nám blízkých zvířat, bernskému salašnickému psovi v plném rozsahu zůstaly. Je spíše na nás lidech, abychom je v nás vzkřísili a v jejich duchu také jednali a žili.

Obsah knihy

NA ÚVOD.........................................................3

K HISTORII BERNSKÉHO SALAŠNICKÉHO PSA...........................5
Vznikli švýcarští psi ve Švýcarsku?.............................5
Kravarští a selští psi před čistým chovem salašnických psů.....11
Dürrbachský pes................................................15
Z dürrbachského se stává bernský salašnický pes................17

STANDARD.......................................................27
Za standard je zodpovědná země původu rasy.....................27
Standard bernského salašnického psa............................28

KOMENTÁŘ KE STANDARDU..........................................32
Obecný vzhled a povaha.........................................32
Tělesná stavba.................................................33

ÚVAHY PŘED KOUPÍ PSA...........................................42
Pes nebo fena..................................................42
Kolik mě může stát držení psa?.................................44

KOUPĚ MLADÉHO PSA..............................................46
Kde koupíme štěně..............................................46
Jak staré by mělo štěně být....................................48
Nač musíme dát pozor...........................................49

O CHOVU BERNSKÉHO SALAŠNICKÉHO PSA.............................51
Kde by měl pes bydlet?.........................................51
Zahrada nenahrazuje procházku..................................52

ZDRAVÁ VÝŽIVA PSA..............................................54
Psí jídelní zvyklosti..........................................54
Teorie výživy..................................................55

JAK KRMIT MLADÉHO A DOSPĚLÉHO PSA..............................59
Mladý pes......................................................59
Dospělý pes....................................................61
Kosti nejsou náhražkou za maso.................................62
Kolik vody potřebuje můj pes?..................................63
Potřebuje pes sůl..............................................64
Na závěr.......................................................64

POČÁTEČNÍ VÝCHOVA MLADÉHO PSA..................................65
Čistotnost.....................................................67
Samota.........................................................67
Chůze na vodítku...............................................68
Přivolání k pánovi.............................................69
Sport s bernským salašnickým psem..............................69

PÉČE O TĚLO A ZDRAVÍ...........................................71
Péče o srst....................................................71
Blechy, vši, zákožky...........................................72
Endoparaziti...................................................73
Péče o zuby....................................................74
Stříhání drápů.................................................75
Péče o uši.....................................................75
Péče o oči.....................................................75
Katar předkožky................................................75
Očkování.......................................................76
Přetočení žaludku - torze......................................76
Je pes nemocný?................................................76

CHOVAT - ANO ČI NE?............................................77
Co není důvodem k chovu........................................77
Osobní předpoklady.............................................78
Prostorové předpoklady.........................................80
Minimální znalosti.............................................80
Požadavky na chovná zvířata....................................81

KRÁTKÝ ÚVOD DO GENETIKY........................................83
Mendelovské zákony.............................................83
Dominantní a recesivní.........................................84
Kvantitativní a kvalitativní dědičnost.........................86
Populační genetika.............................................87
Malý genetický slovník.........................................88

DĚDIČNÉ NEMOCI.................................................91
Co jsou dědičné vady?..........................................91
Kulhání mladých psů během růstu................................92
Dysplazie kyčelního kloubu.....................................92
Přetržení křížového vazu.......................................93
Rakovina.......................................................94

VÝSTAVY PSŮ....................................................95
Přehlídka chovu nebo módní přehlídka?..........................95
O smyslu výstavy...............................................95
Příprava na výstavu............................................96
Jak je pes hodnocen?...........................................97
Jednou výborný, podruhé jen dobrý..............................98
Rozdělení do tříd.............................................100
Ocenění.......................................................100
Nejvyšší tituly...............................................101

STARÝ PES.....................................................103
Předpokládaná délka života a svěžest ve stáří.................103
Správná péče o starého psa....................................105
Rozloučení....................................................107

O AUTOROVI....................................................108

DODATEK ke knize dr. Räbera Bernský salašnický pes............113

ZAMYŠLENÍ nad standardem a bernským salašnickým psem vůbec
(MVDr. Jan Nesvadba)..........................................114
Hárání feny...................................................129
Březost, porod a odchov štěňat................................136
Závěr.........................................................156
Literatura....................................................163