Očkování

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Obsah

Zásady správného očkování

 • Vakcinujte pouze zdravá zvířata
 • Případné odčervení proveďte minimálně 8 dní před vakcinací
 • Pokud je to možné, zamezte infekcím 1 týden před a 1 týden po vakcinaci

Nezapomenout!

 • pravidelnou vakcinaci proti infekčním chorobám,
 • pravidelné odčervení,
 • odblešení,
 • pravidelnou péči o srst, chrup, drápky a uši,
 • každoroční preventivní návštěvu u veterinárního lékaře.

Důležité!

 • krmit vhodným krmivem v přiměřené dávce,
 • zajištění optimálního venčení,
 • pravidelné procházky a pohyb přizpůsobit plemeni a věku,
 • zajištění pelíšku = místa odpočinku a nabrání nových sil.

Kdy k veterináři

Je možné nechat malé štěně prohlédnout u veterináře ihned po koupi. Výhodnější je ale počkat 7 - 10 dní, během kterých si na vás štěně zvykne, částečně se projeví jeho reakce a chování, které bude možno skonzultovat a navíc tuto prohlídku spojíte s přeočkováním. Tato doba je vhodná zejména proto, že se odstraní vliv stresu z nového prostředí, který by mohl snížit efekt vakcinace a proto, že inkubační doba většiny infekčních onemocnění je 7 dní (zde se projeví onemocnění, které si mládě přineslo od původního majitele). Protože spolehlivou chráněnost zaručí až vakcinace, provedená po 12 týdnech života štěněte, je lepší počkat s návštěvností míst s velkou koncentrací psů až po této době.

Odčervení

Výskyt střevních parazitů - hlístic a tasemnic - je u psů a koček velmi častý. Mnoho zdravých jedinců má ve střevech malou invazi těchto cizopasníků.

Ohroženou skupinou jsou psi, kteří se shromažďují na malém prostoru (např. psi venčení na sídlištích), kde dochází k silnému promožení prostředí. Např. vajíčka škrkavek jsou velmi odolná a schopnná invaze po dlouhou dobu.

Narozdíl od vakcinace, nechrání žádné odčervení před reinvazí, která může nastat ve velmi krátké době (někdy už během 1 týdne).

Cílem odčervení je zlikvidovat aktuálně přítomné parazity nebo přinejmenším zabránit jejich přemnožení a dostat tak jejich stav pod kontrolu.

Běžně se vyskytují škrkavky a tasemnice (rod Toxocara a Taenia), nejsou však přenosné na člověka. Výjimkou může být vzácné a krátkodobé přežívání tasemnic rodu Dipilidium u malých dětí a vzácně popisovaný výskyt vývojových stádií škrkavek (označovaných jako larva migrans) u lidí, kde může alergizovat a případně působit i vážné zdravotní potíže. Oběma nákazám lze předcházet běžnou hygienou.

Nebezpečná tasemnice rodu Echinococcus se v naší zemi nevyskytuje. roupy se u psů nevyskytují.

Především u mladých psů se můžeme setkat s protozoární nákazou přenosnou na lidskou populaci, kterou vyvolává prvok Giardia intestinalis a Cryptosporidium canis. Na tyto parazity běžné odčervovací přípravky nefungují a proto je vhodné v ohrožených chovech (tam kde je větší koncentrace zvířat) pravidelně diagnostikovat a vakcinovat.

V humánní medicíně obávaná toxoplazma gondii (protozoa) vyžaduje bližší vysvětlení. Ttoto onemocnění je přenosné na člověka. Infekce ženy během gravidity je velmi nebezpečná pro vyvíjející se plod. Konečným hostitelem této toxoplazmy je kočka, mezi hostiteli ostatní teplokrevná zvířata a člověk.

Jednoznačně nejčastější cesta infekce je kontakt se syrovým masem hospodářských zvířat. Mnohdy stačí používání neomytého nože na syrové i hotové jídlo.

Od kočky, pomineme-li pojídání syrového kočičího masa, je možné se nakazit zárodky, jež se nazývají oocysty, které jsou vylučovány trusem. Vylučované oocysty jsou infekční až po minimálně 3 denní expozici vzdušným kyslíkem, dříve onemocnění vyvolat nemohou - nejsou schopny dalšího vývoje. Naprostá většína jinak zdravých koček oocysty vylučuje jen jednou v životě po dobu 1-3 týdnů, potom s u nich vyvine dostatečná imunita, aby nedošlo již k opětovnému nakažení tímto onemocněním. Běžně si tuto periodu kočky odbudou během prvního roku života.

Závěrem je třeba říci, že toxoplazmou se lze od kočky nakazit jen velmi vzácně a to kontaktem s předměty potřísněnými trusem kočky, která vylučuje oocysty. Jak bylo uvedeno výše, děje se takováto věc 1 - 3 týdny v životě kočky.

Je třeba uvést, že vajíčka ani články tasemnic se nevylučují pravidelně. Nemusíme je tedy nalézt v každém vzorku trusu. Proto doporučujeme nechat vyšetřit směsný vzorek trusu odebíraný v průběhu 3-5 dní, který se musí do vyšetření skladovat v chladu

Vzhledem k tomu, že záchytnost škrkavek a tasemnic není stoprocentní, doporučujeme provádět odčervení preventivně podle následujícího programu.

Doporučený odčervovací program

Odčervení Věk štěněte Spektrum účinku odčervovacího léku
1. 2 týdny proti škrkavkám
2. 4 týdny proti škrkavkám
3. 6 týdnů proti škrkavkám
4. 8 týdnů proti škrkavkám i tasemnicím
5. 12 týdnů proti škrkavkám i tasemnicím
6. 6 měsíců proti škrkavkám i tasemnicím

Dospělého psa a kočku doporučujeme odčervovat 2x ročně kombinovaným přípravkem proti škrkavkám i tasemnicím. Přichází-li se psem či kočkou do kontaktu těhotné ženy nebo malé děti, je vhodné odčervovat jednou za 2 - 3 měsíce.

Poznámka: kromě výše uvedených nejčastějších a nejdůležitějších druhů střevních parazitů existují samozřejmě ještě druhy další, které nejsou u psa a kočky tak běžné nebo nemají takový zdravotní dopad. Např. Trichuris vulpis (tenkohlavec liščí) apod.