Příprava na výstavu

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Má-li mít pes na výstavě úspěch, musí být předveden ve výstavní kondici. Na ní se hlavně podílejí tři faktory:

  • vzhled,
  • fyzická připravenost,
  • způsob předvedení.

Samozřejmostí musí být, že pes je předveden čistý. To neznamená minulý den vykoupaný. Srst berňáka má samočistící schopnost, pokud se vyloženě neválí v nečistotách s důsledkem zažloutnutí bílých znaků. Stačí dobré pročesání srsti jednou za týden (při línání pochopitelně častěji, podle intenzity línání, aby se mrtvé chlupy odstranily). Před odjezdem a při příjezdu na výstavu. Koupeme berňáka většinou jen při mimořádném znečištění srsti nebo dáváme lázeň fenoformu s důkladným spláchnutím zbavujeme-li jej vnějších parazitů. V létě chodíme plavat do nádrží s čistou vodou pro osvěžení. Jinak koupat netřeba. Naprosto nevhodné je koupat míň jak měsíc před výstavou! Koupáním se srst odmastí. Je nepřirozeně jemná, otevřená.

Kvalitní srst může mít jenom zdravý pes. Musí být také zbaven parazitů, vnějších i vnitřních. Nesmí mít přeplněné anální žlázky. Kvalitní srst může mít také jenom pes dobře živený. V množství právě tolik, kolik potřebuje. Pěkný není ani tlustý ani hubený. Rozhodující je zejména kvalita potravy s vyváženými složkami zdravotně optimální směsi.

Zkušení vystavovatelé doporučují poslední 3 týdny před výstavou obohacovat potravu vyjíčky. Jedno denně - ne víc, někdy prý nadbytek zapřičiňuje vznik ekzémů. Jiní mazáci vystavovatelé doporučují Pangamin - tři týdny před výstavou dvě tablety denně. Pozor na tloustnutí. Pangamin podporuje žravost.

Dobrá fyzická kondice přijde k dobru zejména v létě při horkém počasí. Také ale po delším cestování nebo při předváděcím maratonu. Při početnějším obsazení třídy a zejména u těch lepších, kteří po čelním umístění ve třídě soutěží o vyšší tituly. Pěkně vyhlíží a rozhodčí ho dobře ohodnotí už jen za pěkně vztyčenou hlavu, vypnutou hruď a napnuté svaly. Svým vystupováním musí naplňovat požadavek standardu: silný, sebejistý, dobrácký, přátelský, středně temperamentní.

Do výstavního kruhu je nutné nastoupit ihned po vyzvání vedoucím kruhu účastníků třídy. Psa, který nastoupí opožděně rozhodčí odmítne posoudit nebo je posoudí bez nároku na získání titulů. Nenechá-li si pes pořádně prohlídnout zuby, varlata strukturu srsti, popř. změřit tělesné proporce posuvným měřidlem, rozhodčí psa vyloučí z posuzování. V nejlepším případě jej hodnotí sníženou známkou Zcela nejhorší je, je-li pes bázlivý nebo agresivní vůči jiným psům, rozhodčímu, nebo jestliže po výzvě rozhodčího k předvedení v pohybu není majitel schopen psa udržet v uvolněném klusu proti směru hodinových ručiček při své levé noze. Pes nesmí cválat, táhnout ani blokovat.

Je nutné nikdy nezapomenout, že velice důležitou roli ve výstavním kruhu má i vystavovatel. Celou dobu pobytu ve výstavním kruhu musí sledovat jen svého psa a rozhodčího a psa udržovaz trvale v takovém postoji, aby jej při každém ohlédnutí rozhodčí viděl ve výstavním postoji, i když zdánlivě právě hodnotí psa jiného. Rozhodčí nejen posuzuje vlastnosti psa podle standardu, nýbrž srovnává mezi sebou psy nastoupené spolu v dané třídě. A právě zde může vystavovatel způsobem předváděni psovi pomoci nebo také výrazně pohoršit.