Zařazení zvířat do chovu

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Do chovu se zařazují chovná zvířata, která byla nejméně dvakrát předvedena na některé z těchto výstav: speciální a klubové výstavy KŠSP, speciální výstava pasteveckých plemen Praha, mezinárodní a národní výstavy, zahraniční klubové a mezinárodní výstavy. Podmínkou je předvedení alespoň jednou ve třídě mladých a výše ( stáří nad 9. měsíců). Cílem je dostatečné představení chovných jedinců veřejnosti. U zahraničních krycích psů a importovaných březích fen nebo zapůjčených fen podmínka výstav odpadá. Majitel psa zašle po bonitaci originál průkazu původu, oboustrannou fotokopii průkazu původu a fotokopii bonitační karty pověřenému funkcionáři klubu, který zajistí přeregistraci u PK1 ČMKU a založí kartu krycího psa. Majitel feny zašle poradci chovu oboustrannou fotokopii průkazu původu, fotokopii bonitační karty a vyplněnou žádost o krycí list. Poradce chovu zašle do 30-ti dnů po obdržení žádosti chovateli krycí list s kopií pro majitele psa. Přeregistrace a založení knihy odchovů se u feny provádí až při zápisu prvních štěňat u PK1 ČMKU [1].

Související články

Reference

  1. Chovatelská a bonitační směrnice KŠSP