Zpravodaj 27-1999/Naléhavá výzva všem majitelům švýcarských salašnických psů v České republice

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Článek Naléhavá výzva všem majitelům švýcarských salašnických psů v České republice vyšel v klubovém zpravodaji 27/1999. Autorem je MVDr. Jan Nesvadba.

Text článku

Vážení a milí přátelé,

pokládám za svoji povinnost oslovit Vás v souvislosti s dotazníky o "držení a zdraví a o příčinách úmrtí švýcarských salašnických psů ", které nacházíte vloženy v tomto čísle "Zpravodaje". Asi v první chvíli budete překvapeni a možná ti temperamentnější dostanou i zlost, co to zase zbytečně vymýšlíme v dnes již tak stejně přebyrokratizovaném způsobu života. Hned v úvodu Vás tedy laskavě žádám o vyhovění a podporu, která povede ke zdárnému průběhu celé akce. Ta sleduje několik závažných a pro chov švýcarských salašnických psů velmi významných cílů.

To co jste v České republice v chovu bernských salašnických psů v té poměrně velmi krátké době dosáhli, nemá skutečně v kynologickém životě obdoby. Je si toho třeba cenit tím více s přihlédnutím k těžkým podmínkám v jakých jste chov zakládali a dále jej rozvíjeli. Dnes dosahuje váš chov BSP úrovně, která se vyrovná chovu této rasy ve všech ostatních zemích. Mohu to zodpovědně prohlásit. Nejen proto, že mám možnost to stále sledovat a srovnávat, ale teď nejčerstvěji i pod dojmem materiálu, který byl předveden na různých akcích při víkendu na Hluboké. Týden před tím jsem totiž posuzoval poměrně velkou kolekci BSP v jiné zemi, kde je jejich chov rovněž velmi oblíben a má tradici sahající již do let před 2. světovou válkou.

Nebylo by ovšem správné "usnout na vavřínech". Konečně dobrou pozici udržet je daleko náročnější, než ji vybudovat, zvláště když v chovu bernských salašnických psů stojí před námi - tím jsou ovšem myšleni chovatelé a za chov odpovědní činitelé na celém světě - ještě velké a závažné úkoly. Jde o udržení, a kde se to ukáže nutným, i o další vylepšení exteriérových vlastností ve znacích pevného konstitučního typu. Ten je také prvním předpokladem vyrovnaných, ale při tom aktivních, pro BSP tak charakteristických povah a především dobrého zdraví. A právě o zdraví bernských salašnických psů v dotazníku, který dnes dostáváte, jde. Prosíme, aby jste ho vyplnili a bezodkladně nám ho vrátili.

V prvé řadě je zde snaha prokázat, že frekvence nemocí a dědičně podmíněných vad, ale i délka života bernských salašnických psů se nijak podstatně neliší od ostatních ras. Je to totiž mé pevné přesvědčení po 30tiletém sledování těchto parametrů z pohledu rozhodčího, ale i veterinárního lékaře, provozujícího praxi v oblasti s velmi intenzivním chovem bernských salašnických psů. V současné kynologické literatuře se setkáváme s názory i zjištěními zcela protichůdnými a mnohdy velmi dramatickými. Například, že průměrná délka života BSP je jen 6,5 roku. Tyto názory vychází z ojedinělých případů zjišťovaných ve veterinárních ordinacích či klinikách, což je dle mého názoru neobjektivní a málo průkazné. Chceme-li se skutečně seriozně a zcela objektivně v tomto směru poučit a orientovat, musíme vycházet z uceleného a na širokém základě založeného hodnocení příslušníků této rasy. I když se to zdá neuvěřitelné, to zatím ve vztahu k celému stavu BSP v jedné zemi, nikdy a nikde provedeno nebylo. Bez takového uceleného průzkumu se k otázkám zdraví BSP, ani k očekávané délce jejich života, nelze zodpovědně vůbec vyjadřovat.

Když tuto akci zdárně provedeme, jasně celému světu prokážeme vyspělost české kynologické činnosti. Ta zde, zcela kriticky hodnoceno, skutečně je. Zatím jsme však prokázali malou snahu na to sice taktně, ale důrazně a přesvědčivě upozornit. Celá tato dotazníková akce má ovšem daleko významnější dopad především pro náš chov bernských salašnických psů. Pokud by se snad opravdu zjistil nějaký, nebo na určité chovné linie vázaný, zvýšený výskyt určitých vad či onemocnění, budou hned následovat jak chovatelsko-organizační, tak bude-li to třeba, i zdravotní opatření, která budou schopna dalšímu šíření takto zjištěných nedostatků zabránit, či je postupně z našeho chovu BSP zcela eliminovat.

Všechny tyto, jak sami můžete usuzovat, pro náš chov BSP velmi důležitá, a pro jeho další zdraví vývoj třeba i rozhodující opatření, může tato dotazníková akce zajistit. Ale jen pokud obsáhne co největší počet u nás držených bernských salašnických psů. V ideálním případě by to měli být všichni. Neotálejte prosím, ale vezměte hned tužku do ruky a dotazník okamžitě vyplňte. Sám z vlastní zkušenosti vím, že když to jen o den odložím, tak se k tomu zpravidla dlouho nedostanu, nebo se i vůbec zapomene. Pokud chováte více psů a fen našich plemen, jistě budete mít příležitost si dotazník někde okopírovat, nebo si další vyžádejte na vedení klubu. Pro každého psa je třeba vyplnit samostatný dotazník. Pokud snad máte v okruhu svých známých někoho, kdo má nebo dříve vlastnil nějakého psa ze švýcarských salašnických plemen a není momentálně členem našeho klubu, získejte vyplněný dotazník i od něj.

Jistě jste si všimli, že v nadpisu a v úvodu k této výzvě mluvím sice o švýcarských salašnických psech, ale celá stať je vlastně věnována jen bernským sal. psům. I pro 3 ostatní plemena (VŠSP, ASP, ESP) je tato akce rovněž určena v plném rozsahu. I když odpovědi vzhledem k tomu, že tato plemena švýcarských sal. psů jsou u nás zastoupena v poměrně malém počtu, nebudou mít tu průkaznou hodnotu co do druhu a hojnosti výskytu různých vad a onemocnění, mají pro nás nesmírnou hodnotu. Je totiž třeba, abychom se již v začátcích jejich chovu vyhnuli nežádoucím vadám onemocněním a abychom je také při dalším řízení chovu, ale i importech které budou jistě následovat, plně respektovali. Sám jsem přesvědčen, že i tato plemena, nejen k vůli své atraktivnosti, ale i pro své všestranné pracovní a především sportovní využití, najdou u nás velmi brzy další zájemce.

Děkuji Vám za Vaše porozumění a s opravdovou zvědavostí očekávám Vaše odpovědi v pevném přesvědčení, že to s našimi psy není zdaleka tak zlé, jak se nám mnozí, právě na základě neúplných a nedostatečných informací snaží namluvit.

MVDr. Jan Nesvadba