Zpravodaj 27-1999/Rozhodčí na klubové výstavě v Zubří 17.4.1999

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Článek Rozhodčí na klubové výstavě v Zubří 17.4.1999 vyšel v klubovém zpravodaji 27/1999. Autorem je MVDr. Jan Nesvadba.

Text článku

Pokračuji již v jakési tradici představování rozhodčích, kteří posuzují naše klubové výstavy. U nás je to věc celkem nezvyklá, ale v jiných zemích naprosto běžná. Vystavovatel, ale i přihlížející, hodnotí pak práci rozhodčího v kruhu pod zorným úhlem jeho zkušeností a odborné kvalifikace o které se z informací o něm dozvěděl.

Paní magistra Christiana Adrian-Engländer z Vídně je v době, kdy sestavuji tuto zprávu v zahraničí a tak mohu posloužit jen základními informacemi, které jsou ale již samy o sobě dosti výmluvné. Je rozhodčí pro řadu plemen psů, ale se speciálním vztahem k švýcarským salašnickým psům, které posuzuje již od roku 1976. Je ovšem i aktivní chovatelkou a první vrh velkých švýcarských salašnických psů v Rakousku se narodil právě u ní.

Také druhý rakouský rozhodčí pan Ing. Helmut Suppan nemá k nám daleko. Jeho bydliště Laaben je asi ve středu mezi Vídní a St. Polten. Loňského roku dovršil sedmdesátku a možno říci, že celý svůj život věnoval a vlastně ještě stále věnuje kynologii. Vzhledem ke své profesi lesního inženýra je pochopitelné, že jak s výcvikem, tak i chovem začal s loveckými psy a to již v roce 1952. Na tomto kynologickém úseku zastává stále významnou funkci jako president Mezinárodního sdružení chovatelů loveckých teriérů. Jeho zájem a aktivita zasahuje však celou oblast kynologie. Z této posice byl také po 15 let členem představenstva Rakouského kynologického svazu. V roce 1974, tedy již před 25 lety dosáhl aprobace rozhodčího pro všechna plemena psů. V této funkci absolvoval nespočet jak mezinárodních, tak i národních výstav v nejrůznějších zemích Evropy.

Třetího rozhodčího jarní výstavy v Zubří našeho MVDr. Daniela Stanka je mně skutečně velmi obtížné představovat. Má za sebou tak velmi bohatou a pestrou kynologickou kariéru, že k jejímu vylíčení by bylo třeba celé číslo "Zpravodaje". Již za studií se velmi intenzivně věnoval výcviku německých ovčáků a feny boxerky. Po dokončení vysokoškolských studií se pak i profesionálně zapojuje do všeho dění se psy a kolem psů jako veterinární lékař PS. Sám se aktivně zapojuje do chovatelství, zprvu s NO, kde dosahuje řady vynikajících odchovů a z vrhu "D" dokonce šampionku ČSR. Od roku 1962 přistupuje k tomu chov malých kníračů, kde se rozhodujícím podílem zapojuje hned v jeho počátcích a kde sám svými vrhy obrátil abecedu 1a1/4x. Kromě toho choval i trpasličí jezevčíky a čivavy. Rozhodčím pro exterier psů je Dr. Stanko od roku 1960, v současné době s nejširší aprobací ze všech českých rozhodčích, jako rozhodčí pro všechna nelovecká plemena a z loveckých pro Rhodéské ridgebacky a dalmatiny. Sami znáte Dr. Stanka z četných českých i slovenských výstav, ale stejně oblíbený a ceněný je i v řadě jiných evropských zemích. Jeho posuzování je vysloveně funkční, s důrazem na správnou mechaniku pohybu. Jako výcvikář, ale i veterinární lékař dává uvážlivě do dobré rovnováhy požadavky standardu se znaky a projevy, které zajišťují dobré zdraví a i plnou výkonnost psa. Nesčetné byly a jsou jeho funkce v různých výcvikářských a chovatelských klubech, ale i řídící a instruktorské funkce v různých sborech československých a dnes českých rozhodčích.

MVDr. Jan Nesvadba