Zpravodaj 29-1999/Rozhodčí a přátelé ze Švýcarska na podzimní klubové výstavě

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Článek Rozhodčí a přátelé ze Švýcarska na podzimní klubové výstavě vyšel v klubovém zpravodaji 29/1999. Autory jsou MVDr. Jan Nesvadba a Petr Němec.

Text článku

Na tuto výstavu podařilo se nám opět získat 2 rozhodčí ze Švýcarska, země původu našich plemen. Rozhodčí pan Amadeus Kräuchi je dnes jistě "služebně" nejstarší a také nejzkušenější z dnes aktivně činných rozhodčích pro švýcarská plemena psů. U něho je nezvratnou skutečností, že celý život prožil a vlastně stále ještě prožívá s bernskými salašnickými psy. Ty choval již jeho otec, rolník ve švýcarském Bäriswilu. Tak malý "Ami", jak mu v rodině říkali, a jeho přátelé jej tak oslovují dodnes, s nimi vyrůstal a jak to jeho dětskésíly mohly zastat přepravoval s nimi 2x denně mléko do sýrárny. V roce 1950 získává rodina Kräuchi zemědělskou usedlost v Mooseedorfu nedaleko Bernu, kterou později náš rozhodčí pan A. Kräuchi od svého otce přebírá. Ten ji předal před několika lety zase svému synovi, ale v tomto rodinném podniku, přestože letošního roku dovršil již 70 let, je stále plně pracovně zapojen. Kräuchi jsou známí a uznávaní chovatelé skotu, původně to byli Simenháli, dnes již do značné míry překřížení červeným Holstýnem. Do Moossedorfu přišli s rodinou Kräuchi i bernští salašničtí psi. Původně opět jako pracovní psi k přepravě mléka, ale v roce 1956 získává pan Amadeus Kräuchi první fenu BSP, s kterou úspěšně chová a která se stává zakladatelkou jeho chovu BSP, na kterou navazují všichni bernští sal. psi dosud u Kräuchi odchovaní. Chovatelská stanice Kräuchiových, zde je třeba mluvit v množném čísle, neboť manželka pana Amadea Kräuchi je do chovatelské činnosti plně zapojena, nese název " v.Nesselacker", což přeloženo znamená "z Kopřivové role". Tato chovná stanice hraje v chovu BSP, a to netoliko ve Švýcarsku, velmi významnou roli. V počátcích odchovávají 2 vrhy ročně, později kolem 4 a určitou dobu chovají i Novofundláky. Z jejich chovu vyšla řada vynikajících bernských salašnických psů ozdobených nejrůznějšími tituly šampionů, ale i jiných velmi cenných chovných psů, kteří pozitivně ovlivnili chov BSP nejen v nejrůznějších zemích Evropy, ale i v zámoří. I vítěz světové výstavy v Brně v roce 1990 "Gaston v.Nesselacher" byl z jejich chovu. Mezinárodním rozhodčím pro bernské salašnické psy je pan Amadeus Kräuchi již 30 let a před 20 lety si rozšířil aprobaci rozhodčího i na ostatní švýcarské salašnické psy a na bernardýny. I ve spolkové kynologické činnosti byl pan A. Kräuchi velmi aktivní. Po řadu let byl členem chovatelské komise Švýcarského klubu BSP a po 8 let zastával funkci presidenta tohoto klubu. Druhý náš rozhodčí pan Rudolf Born je povoláním architekt a vedle toho je i náruživý vinař s vinicí o 1200 hlavách. Proto také jeho chovatelská stanice bernských salašnických psů nese název "Zu Reberg", přeloženo tedy "Od vinice". Od mládí žil se psy, s kterými podnikal především horské tůry. Když dožila v roce 1989 jeho fena bergamaska, pořídil si fenu BSP a také se hned aktivně zapojil do švýcarského chovatelského klubu pro tuto rasu. Od roku 1991 je vicepresidentem klubu a kromě toho i vicepresidentem místní pobočky "Dürrbach". V posledních letech zastává funkci referenta pro výstavy a také vedoucího sboru rozhodčích pro bernské salašnické psy. Vedle stálého angažmá na úseku výstavnictví byl rozhodujícím podílem zůčastněn na instalaci velmi působivé výstavy o bernských salašnických psech v rámci oslav 90. výročí od založení klubu pro tuto rasu. Našich podzimních chovatelských akcí se zůčastní na pozvání manželů Doležalových i současná ústřední poradkyně chovu Švýcarského klubu BSP pí. Margret Bärtschi. I ona jako dcera švýcarského rolníka byla se selskými psy od dětství v nejužším kontaktu. Nejraději vzpomíná na bernského salašnického psa "Herolda", který sloužil otci paní Bärtschi jako sýrařský tažný pes, ale byl i nezapomenutelný kamarád dětí. Vzpomínky na něho rozhodly také, když rodina - paní Bärtschi je matka 4 dnes již dospělých dětí - si pořídila prvního vlastního psa. Byla to v roce 1974 fena BSP "Cora". S tou paní Bärtschi úspěšně pracovala (obranářské, sanitní a lavinové zkoušky), ale v chovu s ní štěstí neměla. V tomto směru se naopak plně osvědčila druhá fena pí. Bärtschi "Prisma vom Hübelihof", která se vlastně stala zakladatelkou chovu bernských salašnických psů pí. Bärtschi, který má název "v.d.Hagrose". Od této feny se odvozuje celý chov pí Bärtschi, když dnes chová již s fenami 4. a 6. generace a počtem odchovaných vrhů, s kterými začala od A, dosáhla již písmene X. Také v povolání se pí Bärtschi v posledních letech až do svého pensionování v roce 1996 věnovala plně kynologii. V roce 1989 opouští svou činnost učitelky a pracuje ve vedoucí posici v chovatelské sekci Švýcarské kynologické společnosti(SKG-Schweizerische kynologische Gesellschaft)tedy ústředním orgánu švýcarské kynologie. Od roku 1981 je členkou ústředního výboru Švýcarského klubu pro BSP, řadu let dělala redaktorku klubových zpráv a od roku 1996 přebírá náročnou a velmi zodpovědnou funkci ústředního poradce chovu. Zde jí stojí účinně po boku pí.Dr.Ruth Morgenstern. To je dnes již pensionovaná, dlouholetá a velmi vážená pracovnice Veterinární fakulty v Bernu, činná v evidenci a řízení chovu BSP ve Švýcarsku, příslušná pro zdravotní problematiku, speciálně Pokud se týká dysplasie kyčelních a loketních kloubů. Pí.Dr. Ruth Morgenstern bude provázet pí. Bärtschi při její návštěvě u nás. Pí. Bärtschi se věnovala velmi intenzivně bádání na úseku historie chovu bernských salašnických psů, kde získala řadu nových, částečně dosud neuveřejněných poznatků. Od roku 1983 se datuje její intenzivní literární spolupráce s panem Hansjoachimem Spenglerem. Tento velmi zkušený a uznávaný kynolog, sám rozhodčí pro BSP a řadu jiných plemen, zastával v bývalé NDR funkci předsedy sboru rozhodčích. Tato spolupráce vyústila v roce 1992 ve vydání 750 stránkové knihy Bärtschi-Spengler: "Psy vidět, chovat a prožívat" - kniha o BSP. Tato kniha, právě na příkladu BSP, obsahuje v celém rozsahu veškerou problematiku kynologie. Cenné na ní je právě to, že současné tak široké a hluboké vědecké poznatky jsou interpretovány z pohledu zkušených a stále aktivně činných kynologů. Lze si jen přát, aby se brzy uskutečnil záměr nakladatelství DONA, vydat z této knihy vybrané, pro nás aktuální kapitoly. My se můžeme jen těšit, že návštěva pí Bärtschi a Dr. Morgenstern, spolu s jejich kolegy švýcarskými rozhodčími, objektivně zhodnotí naši dosavadní činnost v chovu švýcarských salašnických psů a vytýčí další cestu jeho úspěšného rozvoje.

Těsně před uzávěrkou Zpravodaje jsme se dozvěděli, že pan Rudolf Born onemocněl a proto se bohužel naší výstavy nemůže zúčastnit.

Za původně předpokládaného druhého švýcarského rozhodčího pana Rudolfa Borna, vícepresidenta a předsedu sboru rozhodčích Švýcarského klubu BSP se podařilo získat rozhodčího pana Josefa Zumsteina. Je to věkově nejstarší švýcarský rozhodčí(r.1922), specializovaný na BSP. Sám tuto rasu chová již od roku 1952. Jeho nesmírné chovatelské zkušenosti, ale i úspěchy v chovu BSP, přivedly jej k funkci rozhodčího, kterou zastává již od roku 1972. Od té doby absolvoval již nespočet výstav a chovných svodů, nejen ve Švýcarsku, ale i v Belgii, Holandsku, Norsku, Švédsku, Německu a Rakousku. Sám jsem s ním na několika výstavách v zahraničí také působil a všude byl velmi ceněn, že své velké chovatelské zkušenosti prakticky přenáší i do hodnocení kvalit Bernských salašnických psů.

MVDr. Jan Nesvadba-Švýcarsko


Naše klubové výstavy se počtem přihlášených a zúčastněných psů řadí bezesporu mezi nejvíce obsazené KV v České republice. Proto jsme se rozhodli pro další období rozšířit počet kruhů na 4.To nám snad umožní ještě zlepšit organizaci průběhu výstavy a poskytnout čas nutný ke kvalitnímu posouzení všech vystavovaných zvířat. Vyhneme se tak časovým stresům a bude i více klidu a pohody pro všechny soutěže , vypisované na našich klubových výstavách.

Budeme se snažit přizvat k posuzování vedle zahraničních rozhodčích vždy také české rozhodčí s aprobací pro naše plemena. Naší snahou je poznat více českých rozhodčích přímo při jejich práci v kruzích na klubových výstavách a tím je i více zapojit do dění klubu a do problematiky chovu švýcarských salašnických psů. Na letošní podzimní klubovou výstavu jsou tedy pozváni mimo již vám představené rozhodčí ze Švýcarska naši rozhodčí, pánové Otakar Vondrouš a Vladimír Adlt. Bohužel neumíme dnes o těchto našich rozhodčích podat tak obsáhlé reference, na jaké jste si již zvykli u zahraničních rozhodčích z pera MVDr. Nesvadby. Uvést můžeme snad jen to, že se s oběma pány můžete setkávat na národních i mezinárodních výstavách pořádaných v ČR. Pana Otakara Vondrouše jste měli možnost poznat také na jedné naší jarní SKV v roce 1996. Oba pánové mají aprobaci i na jiná plemena jako např. pan O.Vondrouš pro Svatobernardského psa a pan V. Adlt na plemena molosoidní.

Petr Němec