Zpravodaj 33-2000/Chystáte se uchovnit svého psa?

Z Bernský salašnický pes - bspes.cz

Článek Chystáte se uchovnit svého psa? vyšel v klubovém zpravodaji 33/2000. Autorkou je I. Fialová z Olomouce z chovatelské stanice z Hodolan.

Text článku

Chystáte se svého čtyřnohého miláčka zařadit do chovu? Připomeňme si ještě jednou základní podmínky k uchovnění psa či feny:

  • zhotovení RTG kyčelních kloubů
  • předvedení zvířete alespoň na dvou výstavách
  • bonitace
  • žádost majitele o zařazení jeho psa/ feny do chovu

Upřesňuji:

Ad A) RTG lze provést po 15.měsíci věku na kterémkoli vybaveném veter. pracovišti, každé pak snímek zasílá k vyhodnocení na adresu MVDr. Milan Snášil, Luční 62, 616 00 Brno. Do chovu podle současného řádu mohou být zařazena zvířata s DKK maximálně 2/2 ( tedy od 0/0, 0/1 či 1/0, 1/1 . po 2/2 ).

K vyšetření s sebou potřebujete: svého psa či fenu 24 hod. předem pouze o vodě (nekrmit), jeho PP, kam se provedený RTG zaznamená, peníze, pro jistotu adresu dr. Snášila. Vyšetření se provádí v narkóze, chystáte-li se současně např. k operaci pupeční kýly, zajistěte si odvoz.

Ad B) výstavy - před nebo po bonitaci, lze vybrat z těchto:

Speciální a klubové výstavy KŠSP, speciální výstava pasteveckých plemen Praha, mezinárodní a národní výstavy, zahraniční klubové výstavy.

Podmínky: alespoň jednou ve třídě mladých a výše, alespoň jedna klubová nebo speciální výstava KŠSP.

Ad D) k zařazení psa / feny do chovu je nutné vedoucímu PK KŠSP zaslat:

  • Pro PSA - originál PP, oboustrannou fotokopii PP, fotokopii bonitační karty
  • Pro FENU - oboustrannou kopii PP, fotokopii bonitační karty, vyplněnou žádost o krycí list (součástí každého Zpravodaje)

!!! Zajistěte si krycí list VČAS ! Minimálně 2 měsíce před plánovaným krytím, současně s registrací mezinárodně chráněného NÁZVU CHOVATELSKÉ STANICE (zprostředkuje Českomoravská kynologická unie, registr chovatelských stanic, U Pergamenky 3, 170 00 Praha).

Podrobnosti k bodům A, B, D naleznete ve Zpravodaji KŠSP 31/2000, v příspěvku MVDr. Doubka, kterému tímto děkuji za ucelené informace.


Ad C) bonitace je organizována pro psy / feny starší 18 měsíců, KŠSP posílá majitelům dvakrát pozvánku.

Nerozhoduje zde příprava majitele samotného, ale příprava bonitovaného jedince. Ten si musí nechat líbit i to, s čím se běžně nesetká, tedy především:

  1. podrobná prohlídka zubů
  2. měření výšky v kohoutku, délky těla i jednotlivých částí (hloubka a obvod hrudníku, délka, šířka a obvod hlavy, délka čenichu, krku, hřbetu, ocasu, obvod nadprstí)
  3. u psů kontrola varlat
  4. v neposlední řadě hodnocení povahy a pohybu psa.

Ad 2) Má-li pes dobře obstát, musíme začít u výchovy.

Pes musí být dobře ovladatelný na vodítku. To nelze "dohonit" za dva dny, v horším případě ani za dva měsíce. Je však nezbytné ve vlastním zájmu se o to alespoň pokusit.

Nejlépe bude, začneme-li s přípravou, jakmile si štěně přivezeme domů. Zpočátku postačuje běžná péče, kontakt při krmení, česání, procházkách, při hrách na zahradě apod. Štěněti dopřejte dostatek kontaktu i s cizími lidmi, posilujte jeho sebevědomí, dávejte mu pocítit svou důvěru v jeho schopnosti. Nešetřete povzbuzováním, pochvalou a odměnou. Současně mu však láskyplně, ale důsledně dávejte najevo, co smí a co nesmí. Chraňte jej rovněž před špatnými zkušenostmi s lidmi i s jinými psy, např. neuvazujte štěně na ulici bez dozoru, nezvěte si návštěvu s dětmi nevychovanými nebo bez jakýchkoli zkušeností se psy. Po takovém napadení nebo "jen" vyděšení zmizí u štěněte jeho dosavadní nenucenost ve vztahu k cizím lidem i psům, která je předpokladem k vytvoření žádané vyrovnané, sebejisté povahy.

Stane-li se, že se Vaše fenka či pes projevuje nervózně, plaše či bázlivě při kontaktu s cizími lidmi nebo psy, pravděpodobně se nejedná o vrozenou "vadu", buď štěněti chyběl kontakt (narušená socializace ), nebo došlo ke špatné zkušenosti.V každém případě se to musíte pokusit napravit v zájmu Vašeho psa, neboť ho nemůžete nechat celý život ve stresu. Podepsal by se pravděpodobně na jeho zdraví nebo na zdraví člověka, kterého by mohl pes ze strachu napadnout.

Jak na to? Univerzální rada se 100% účinností asi neexistuje, ale jak už jsem uvedla, za pokus to stojí.

ZAČNĚTE SE PSEM PRAVIDELNĚ PRACOVAT, CVIČIT JEJ.

Trpělivě a dlouhodobě. Základem je klidný postoj a klus na vodítku u nohy. Klus je pro psa nejpřirozenější pohyb, štěňata však nesmíme přetěžovat, cvičíme krátce a poté je necháme odpočinout podle jejich vůle.

Postup: psa připoutejte na krátké vodítko a upravte do stoje nebo sedu u Vaší levé nohy. Vodítko držte v pravé ruce. Do klusu přecházejte vždy nápadnou změnou tempa pohybu. Předchází jí povel, např. "jdeme" a mírné cuknutí vodítkem. Při nevhodně zvoleném tempu se pes ( hlavně mladý ) často pohybuje nesprávně, např. mimo-chodem. Nenechejte psa při klusu na Vás vyskakovat. Uvedení psa do stoje z pohybu by mělo vypadat asi takto: oslovíte jej jménem, vyčkáte max. 2 sekundy ( stačí 2 kroky ) a dáte povel "Stůj!", opět následují Vaše maximálně 2 kroky a stojíte. Pes na krátkém vodítku je nucen zastavit též. Chválíte a přitom levou rukou pohladíte psa po levém boku směrem na břicho a do slabin, čímž usměrníte psa do žádoucí polohy. Dobu setrvání ve stoji bez hnutí postupně prodlužujte a tím i interval do předání odměny psovi.

Začínejte s cvičením na klidném místě bez rušivých vlivů. Vyrostl-li Váš pes na zahradě a nezná v 1 roce či později obojek a vodítko, bude muset být příprava intenzivnější. Cvičte na každé procházce, zpočátku maximálně 5 minut. Při intenzivní přípravě bude potřeba denně intervaly prodlužovat. Pokud jste se štěnětem nezvládli spolehlivé přivolání, pamatujte, že vodítko je jistota pro Vás i pro něj. K vyběhání používejte dlouhou šňůru.

Cizího psa musíte vidět dříve než Váš pes. V nepřehledném terénu mějte psa vždy na krátkém vodítku a buďte připraveni změnit směr cesty, nebudete-li mít vyhovující podmínky. Vyhněte se jakékoli další negativní zkušenosti.

Pamatujte také, že pes bývá obrazem svého pána. Vaše přehnaná úzkostlivost se může na mladého psa snadno přenést, proto jste-li z procházek nervózní, bojujte sami se sebou a choďte ven co nejčastěji. Časem si najdete známé - pejskaře, na které se budete těšit Vy i Váš pes. Společné procházky, zpočátku se psy na vodítku u nohy, později na delší šňůře a konečně při zvládnutí poslušnosti i na volno, jsou nejlepším lékem proti plachosti Vašeho psa, ale také proti přílišné hravosti až dravosti a nezvládnutelnosti mladého temperamentního psa. V tomto případě bude nutné nejprve sáhnout k používání jednoduchého, ale pevného řetízkového stahovacího obojku s vodítkem připnutým především do nestahovací polohy, která je účinnější při vycukání psa. Na stahovací polohu přepínejte pouze při nebezpečí vyvléknutí psa z obojku.

Naučte svého psa potkávat cizí lidi. Přitom jej mějte vždy na krátkém vodítku u nohy. Mluvte na něj, odpoutávejte jeho pozornost od procházející osoby. Vzpírá-li se, chyťte jej za obojek nebo velmi nakrátko, snažte se nerušeně a rychle projít tak, aby pes musel jít klusem a neměl čas starat se, o co nemá. Takto usměrníte i štěňata či psy radostně se vrhající na každého kolemjdoucího.

Teprve zklidní-li se Váš pes a zůstává sebevědomě stát při setkání s cizími lidmi, máte předpoklad úspěšně zvládnout bonitaci.

Postupně ztěžujte vlivy prostředí: rušná ulice, křižovatky, plná parkoviště, nádražní haly, hromadná doprava. V obtížných případech může být jednou z možností každodenní cesta psa s majitelem např. do zaměstnání, je-li to možné, a opakovaná krátkodobá odloučení (odložení) od majitele v bezpečném prostředí (do kotce, na úvaz apod.). Intervaly lze postupně prodlužovat až na celé dopoledne (zajistit vždy vodu a stín), které se pes často naučí prospat. Umět v klidu čekat v neznámém prostředí se rozhodně vyplatí i při bonitaci, stejně jako připravenost na cestování. Záleží jen na Vašem přístupu.

Nácvik prohlídky psa

Ad 1) podrobná prohlídka zubů je výborným způsobem ukázána na fotografiích např.v knize Z. Procházky Chov psů. Při nácviku psa posadíme, obkročmo stiskneme lehce koleny a shora přes hlavu uchopíme horní a dolní čelist. Předvádíme skus odhrnutím pysků při stisknutých čelistech, premoláry z obou stran a moláry při doširoka otevřené tlamě.

Nejčastější chybou předvádějícího je snaha kontrolovat chrup psa společně s posuzovatelem, čímž mu brání v pohledu. Nezapomeňte také, že ukazujete nejen úplnost chrupu svého psa, ale i Vaši péči projevující se čistotou chrupu.

Je dobré psa při prohlídce zubů navyknout na spíše informativní a uklidňující povel, např. "ukaž zoubky".

Ad 2) měření psa je důležitou částí bonitace, časově náročnou podle připravenosti psa i majitele. Vyrovnaný pes jej dokáže absolvovat bez mrknutí oka. Osvědčí se Vám zde nácvik povelu "stůj" a setrvání psa v této poloze. Pochvala, odměna!

Měření by mělo probíhat v klidném prostředí na rovné ploše. Postoj má být vyvážený, s rozložením hmotnosti na všechny čtyři končetiny, s postavením předních i zadních končetin, které se z bočního pohledu kryjí (tedy ne výstavní postoj). Při měření kohoutkové výšky doporučuji zlehka přidržet psa na hrudníku mezi předními končetinami. Tělesný kontakt jednak uklidní, navíc ihned cítíte, zda se pes pod dotykem měřidla přece jen nepřikrčil a zda tak nedochází k nepřesnému měření. Při zbývajících měřeních můžete psa přidržovat u hlavy, škrábat za ušima, uklidňovat ("hodný, stůj", "hodný, zůstaň"). Pokuste se však nepřekážet pracovníkovi v měření.

Není na škodu doma tento postup vyzkoušet s dobře instruovaným pomocníkem, i doma by vše mělo probíhat bez zbytečných emocí. Psa nezapomeňte po nácviku vždy ihned odměnit.Volte podmínky srovnatelné s podmínkami v bonitačním kruhu - tj. podklad tráva, hlína apod. Bude dobře se však informovat na konkrétní podmínky, např. zámku Hluboká či brněnského výstaviště.

Ad 3) kontrola varlat u psů nebývá problematickou záležitostí, důležité je Vaše rozhodné jednání: povel "Stůj!" - důrazně, psa přidržet jednou rukou za obojek, druhou pevně, ale ne bolestivě uchopit za ocas nad kořenem, a takto na chvíli dostatečně fixovat proti pohybu.

Budete-li mít takto připraveného psa či fenu, budou z vás mít radost nejen členové bonitační komise, ale spokojeni budete i vy sami z klidného průběhu a lepšího výsledku bonitace.

Přeji vám hodně úspěchů při výchově vašich miláčků, při přípravě na bonitaci, při bonitaci samotné i v chovu našich krásných, nenahraditelných čtyřnohých přátel.

Za chovatelskou stanici "z Hodolan" I. Fialová, Olomouc